Omvårdnadspodden
Omvårdnadspodden - avsnitt 26: Omvårdnadshandledning

Omvårdnadspodden - avsnitt 26: Omvårdnadshandledning

January 8, 2021

Avsnitt 26 av Omvårdnadspodden gästas av Linda Sjöholm, specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Jacob Carlander, Legitimerad psykoterapeut med mottagning i Linköping.

Omvårdnadspodden - avsnitt 25: Palliativ vård

Omvårdnadspodden - avsnitt 25: Palliativ vård

December 4, 2020

Avsnitt 25 av Omvårdnadspodden gästas av Joakim Öhlén, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet och föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Sofie Graaf Myrehed, specialistutbildad sjuksköterska palliativ vård och enhetschef på palliativ vårdavdelning.

Omvårdnadspodden - avsnitt 24: Organdonation

Omvårdnadspodden - avsnitt 24: Organdonation

November 2, 2020

Avsnitt 24 av Omvårdnadspodden gästas av Johanna Elftman, intensivvårdssjuksköterska på IVA, Södersjukhuset och regionalt donationsansvarig sjuksköterska för Stockholm / Gotland och Stefan Svallhed, levertransplanterad för fyra år sedan.

Omvårdnadspodden - avsnitt 23: Långvarig sjukdom

Omvårdnadspodden - avsnitt 23: Långvarig sjukdom

October 13, 2020

Avsnitt 23 av Omvårdnadspodden gästas av Inger Ekman, sjuksköterska, seniorprofessor och f.d. föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Elin Hjorth, barnsjuksköterska och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Omvårdnadspodden - avsnitt 22: Personcentrerad vård

Omvårdnadspodden - avsnitt 22: Personcentrerad vård

September 19, 2020

Avsnitt 22 av Omvårdnadspodden gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet

Omvårdnadspodden - avsnitt 21: Att synas och höras som sjuksköterska

Omvårdnadspodden - avsnitt 21: Att synas och höras som sjuksköterska

May 25, 2020

Avsnitt 21 av Omvårdnadspodden gästas av Elaine Eksvärd, retoriker, debattör och författare.

Omvårdnadspodden - avsnitt 20: När covid-19 kommer nära - att vara distriktssköterska och sjuksköterska i kommunen

Omvårdnadspodden - avsnitt 20: När covid-19 kommer nära - att vara distriktssköterska och sjuksköterska i kommunen

May 12, 2020

Avsnitt 20 av Omvårdnadspodden gästas av Maria Öst-Backa, ordförande för distrikssköterskeföreningen i Sverige, verksam på 1177 vårdguiden på telefon i Region Gävleborg och Pia Bejedal, distrikssköterska inom Nyköpings kommmun och enhetschef för ett covidteam.

Omvårdnadspodden - avsnitt 19: När oro vänds till omtanke

Omvårdnadspodden - avsnitt 19: När oro vänds till omtanke

April 30, 2020

Avsnitt 19 av Omvårdnadspodden gästas av Maria Erdmann, projektledare för volontärprojektet GodHjälp.

Omvårdnadspodden - avsnitt 18: Ambulans- och intensivvårdens utmaningar

Omvårdnadspodden - avsnitt 18: Ambulans- och intensivvårdens utmaningar

April 30, 2020

Avsnitt 18 av Omvårdnadspodden gästas av Veronika Lindström, ambulanssjuksköterska vid Samariten Ambulans, docent och lektor vid Karolinska institutet och Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Omvårdnadspodden - avsnitt 17: Sjuksköterskeutbildning som lockar

Omvårdnadspodden - avsnitt 17: Sjuksköterskeutbildning som lockar

April 30, 2020

Avsnitt 17 av Omvårdnadspodden gästas av Johanna Adami, professor i klinisk epidemiologi och rektor för Sophiahemmet högskola och Pernilla Bengtsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre på en medicinavdelning i Karlstad.

Play this podcast on Podbean App