Omvårdnadspodden
Omvårdnadspodden - avsnitt 30: Kommunal hälso- och sjukvård

Omvårdnadspodden - avsnitt 30: Kommunal hälso- och sjukvård

March 29, 2021

Avsnittet gästas av Ida Lorenzon, distriktssköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Omvårdnadspodden - avsnitt 29: Våld i nära relationer

Omvårdnadspodden - avsnitt 29: Våld i nära relationer

March 5, 2021

Avsnitt 29 av Omvårdnadspodden gästas av Björn Tingberg, sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut och har arbetat med barn som far illa i många år och Josefin Rahmqvist, sjuksköterska som har disputerad inom vårdvetenskap i ämnet forensisk omvårdnad.

Omvårdnadspodden - avsnitt 28: Omvårdnad vid cancer

Omvårdnadspodden - avsnitt 28: Omvårdnad vid cancer

February 4, 2021

Avsnitt 28 av Omvårdnadspodden gästas av Lena Sharp, specialistsjuksköterska i onkologi, forskare och chef för regionalt cancercentrum Stockholm / Gotland samt past present oncology nursing society och Helena Ullgren, specialistsjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, arbetar som kontaktsjuksköterska med övergripande ledaransvar, doktorand samt ordförande för sjuksköterskor inom cancervård.

Omvårdnadspodden - avsnitt 27: Vaccin

Omvårdnadspodden - avsnitt 27: Vaccin

January 27, 2021

Avsnitt 27 av Omvårdnadspodden gästas av Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar och arbetar på Karolinska universitetssjukhuset och ansvarar för en specialiserad vaccinationsmottagning för patienter som har ett nedsatt immunförsvar inför transplantationer.

Omvårdnadspodden - avsnitt 26: Omvårdnadshandledning

Omvårdnadspodden - avsnitt 26: Omvårdnadshandledning

January 8, 2021

Avsnitt 26 av Omvårdnadspodden gästas av Linda Sjöholm, specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Jacob Carlander, Legitimerad psykoterapeut med mottagning i Linköping.

Omvårdnadspodden - avsnitt 25: Palliativ vård

Omvårdnadspodden - avsnitt 25: Palliativ vård

December 4, 2020

Avsnitt 25 av Omvårdnadspodden gästas av Joakim Öhlén, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet och föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Sofie Graaf Myrehed, specialistutbildad sjuksköterska palliativ vård och enhetschef på palliativ vårdavdelning.

Omvårdnadspodden - avsnitt 24: Organdonation

Omvårdnadspodden - avsnitt 24: Organdonation

November 2, 2020

Avsnitt 24 av Omvårdnadspodden gästas av Johanna Elftman, intensivvårdssjuksköterska på IVA, Södersjukhuset och regionalt donationsansvarig sjuksköterska för Stockholm / Gotland och Stefan Svallhed, levertransplanterad för fyra år sedan.

Omvårdnadspodden - avsnitt 23: Långvarig sjukdom

Omvårdnadspodden - avsnitt 23: Långvarig sjukdom

October 13, 2020

Avsnitt 23 av Omvårdnadspodden gästas av Inger Ekman, sjuksköterska, seniorprofessor och f.d. föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Elin Hjorth, barnsjuksköterska och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Omvårdnadspodden - avsnitt 22: Personcentrerad vård

Omvårdnadspodden - avsnitt 22: Personcentrerad vård

September 19, 2020

Avsnitt 22 av Omvårdnadspodden gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet

Omvårdnadspodden - avsnitt 21: Att synas och höras som sjuksköterska

Omvårdnadspodden - avsnitt 21: Att synas och höras som sjuksköterska

May 25, 2020

Avsnitt 21 av Omvårdnadspodden gästas av Elaine Eksvärd, retoriker, debattör och författare.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App